Generalforsamling 20.4.2022

Til medlemmerne i Allesø Gymnastik Forening

Der indkaldes til generalforsamling i AGF hovedforeningen 

       Onsdag den 20.04.2022 kl. 19.30 i Allesøhallen.

 

 

 

                   20. april 2022 kl. 19    Allesøhallen

Dagsorden

1)   Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 

2)   Formandens beretning

 

3)   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2021

 

4)   Forslag til afdelingernes kontingent til hovedforeningen og budget for 2022 fremlægges til godkendelse

 

5)   Behandling af indkomne forslag: forslag ved formand Kim Kaare hansen.

 

6)   Valg til forretningsudvalget

a)   Valg af formand – Kim Kaare Hansen (modtager genvalg)

b)   Valg af sekretær – Mathias Gommesen (ønsker ikke genvalg)

c)    Valg af suppleant til forretningsudvalget – Jens Peter Christiansen (ønsker genvalg?)

 

7)   Valg af 2 revisorer

a)   Jimmy Rettrup (ønsker genvalg?)

b)   Jette Bruun Larsen (ønsker genvalg?)

 

8)   Valg af revisorsuppleant

a)   Har været vakant siden seneste generalforsamling

 

9)   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for klubhuset 2021

 

10)Godkendelsen af medlemmer til klubhusudvalget – udpeget af fodboldafdelingen

 

11) Evt.