Året Hovedgenerelforsamling:

afholdes i cafeteriet tirsdag den 23. april kl. 19.00

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2023.
 4. Gennemgang og godkendelse af budget 2024.
 5. Afstemning om kontingentbetaling til hovedafdelingen.
 6. Valg af kasserer (Charlotte ønsker genvalg)
 7. Valg af revisorer ( Jimmy ønsker genvalg, Jette ønsker ikke genvalg 
 8. Gennemgang og godkendelse af klubhusets regnskab 2023
 9. Godkendelse af 3 medlemmer til klubhusudvalget, fodbolden udpeger disse.
 10. Årets AGFer 2023
 11. indkommende forslag
 12. Evt.

 

Allesø GF fylder 100 år:

Sæt kryds i kalenderen fredag den 1. December 2023 fra kl. 13-15 til reception i Allesøhallen.

Lørdag den 3. Februar 2024 bliver der afholdt en stor jubilæumsfest i hallen, nærmere info følger.

 

Velkommen til     

ALLESØ GYMNASTIKFORENING

Hjemmesiden er portalen ind til de enkelte afdelinger.

Her findes navne, tlf. og mailadresser på den man ønsker at rette henvendelse til, og ellers vil man altid blive hjulpet videre til rette vedkommende.

Besøg de enkelte afdelinger ved klik på ovenstående link. 

 

 

ALLESØ GYMNASTIKFORENING

er den lokale sportsklub for Allesø og Næsbyhovedbroby samt Skovshøjrup i Odense N.

Foreningen består af en hovedafdeling og 7 underafdelinger+ Banko

Vores hjemmebaner er i

A: Allesøhallen, Søhusvej 255, Alt indendørs.

B: Klubhuset+ Fodbold Spurvelundsvej 20 

C: i Allesø gamle grusgrav, Beldringevej 85  Tennis og Pentanq :)

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen ved en af vore mange aktiviteter.

 CVR-nr: 32024874