Generalforsamling 20.4.2023

Til medlemmerne i Allesø Gymnastik Forening

Der indkaldes til generalforsamling i AGF hovedforeningen 

       Tosdag den 20.04.2023 kl. 19.30 i Allesøhallens cafeteria

 

 

 

                   

Dagsorden

1)   Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 

2)   Formandens beretning

 

3)   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2022

 

4)   Forslag til afdelingernes kontingent til hovedforeningen og budget for 2023 fremlægges til godkendelse

 

5)   Behandling af indkomne forslag: forslag ved formand Kim Kaare hansen.

 

6)   Valg til forretningsudvalget

a)   

b)   Valg af sekretær – vacant pt

c)    Valg af suppleant til forretningsudvalget 

 

7)   Valg af 2 revisorer

a)   Jimmy Rettrup (ønsker genvalg?)

b)   Jette Bruun Larsen (ønsker genvalg?)

 

8)   Valg af revisorsuppleant

a)   Har været vakant siden seneste generalforsamling

 

9)   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for klubhuset 2022

 

10)Godkendelsen af medlemmer til klubhusudvalget – udpeget af fodboldafdelingen

 

11) Evt.